Årets priser og legater

Til Fagenes Fest fejrer vi de nyudlærte håndværkere og elever - og kårer dem, der har ydet en særlig indsats, med legater og priser. I 2022 blev der uddelt legater og priser for mere end 100.000 kr.!

Er der én, du synes, har ydet en særlig indsats? Været en god kammerat? Klaret sig ekstra godt på trods af udfordringer? Så har du muligheden for at indstille vedkommende til en pris eller et legat.

 

Årets nye håndværker

Blandt årets elever kåres Årets nye håndværker, en pris indstiftet af Esbjerg Kommune i 2010. Faglærere, virksomheder og kolleger indstiller de elever, som har gjort en særlig indsats og har et højt fagligt niveau. 

 
Årets håndværker 2022, Peter Rasmussen

Prisen overrækkes af borgmesteren i den kommune, hvor lærepladsen ligger, eller nærmeste nabokommune. 

Indstil til Årets nye håndværker

 

Årets læreplads

Elever har nomineret deres læreplads til denne flotte pris. Et udvalg bestående af repræsentanter fra LO, DA og pressen udvælger den virksomhed, der skal modtage hæderen. Der vil blive kåret 1., 2. og 3. plads for lærepladser. 


Årets læreplads 2022, Kageriget

Elever kan indstille deres læreplads, selvom de endnu ikke er udlært.

Indstil til Årets læreplads

 

Årets faglærer

Det er eleverne, der kan nominere deres faglærer til denne pris.
Et udvalg bestående af repræsentanter fra LO, DA og pressen udvælger den faglærer, der skal modtage hæderen.


Årets faglærer 2022, Jesper Mørch Klitgaard

Alle elever kan indstille deres faglærer, selvom de endnu ikke er udlært.

Indstil en faglærerOversigt over andre priser og legater:

Indstil en elev til en pris / legat

 Årets fighter 
Dette legat gives til en elev, der har kæmpet for at komme gennem uddannelsen; som har haft udfordringer af den ene eller anden slags – men aldrig givet op. Det er familie, venner og undervisere der kan indstille elever til et legat. 

Årets kammerat 
Legatet tildeles en elev, der har haft overskud, udvist glæde ved at hjælpe andre – måske endda trukket nogen med igennem uddannelsen, uden at tænke på sig selv. 
Det er familie, venner og undervisere der kan indstille elever til et legat. 

Årets legater
Forskellige legater, som tildeles elever, der fortjener en ekstra hyldest. Det kan være en elev, som er blevet færdig med sin uddannelse og som har gjort sig ekstra bemærket med f.eks. guld-, sølv- eller bronzemedalje til svendeprøven. 
Alle med relation til eleven kan indstille elever til et legat. 

Nymindegab Kros Rejselegat
Gives til en gastronom eller tjener. Nymindegab Kro er til stede ved svendeprøverne for disse to fag og de nominerer en elev fra hvert fag, som klarer sig godt. Det er faglærer og afdelingsleder, der udvælger vinderen af legatet.